Vị thuốc NẠO SA

Tên dùng trong đơn thuốc:  Nạo sa, lỗ sa

Bào chế: Thủy phi cho sạch, cho dấm vào đun khô như sương, rồi cạo lấy để dùng.

Tính vi quy kinh: Vị mặn, đắng cay, tính ôn. Vào ba kinh: can tỳ, vị.

Công dụng: Trừ bỏ thịt thừa, tiêu thịt tích trệ lại ở trong.

Chủ trị: Thuốc nạo sa uống trong có thể chữa ăn thịt và no trướng lên, hóc xương cá. Dùng ngoài tiêu được màng mắt, mộng thịt, nốt ruồi, hạt cơm và cảc ung nhọt độc sưng có tính dai dẳng.

Kiêng kỵ: Hay về chữa bên ngoài, không được coi thường uống thử. Đàn bà có mang kiêng uống.

Liều lượng: Uống trong một phân đến 3 phân, Dùng ngoài phối chế theo đơn thuốc.

Bài thuốc ví dụ: Bài Nạo sa tán (Y tôn kim giám phương) chữạ nấm tai (nồm), trĩ tai, tai sưng như hạt táo (nhỉ đỉnh).

Nao sa, Khinh phấn, Băng phiến, các vị tán nhỏ, hòa với nước chấm vào chỗ đau.

Tham khảo: Hóc xương cá, ngậm một ít, nuốt từ từ là xuống ngay.

Leave a Reply