Lý trung hoàn

(Thương hàn kim quỹ)

  • Công thức Lý trung hoàn :
Vị thuốc Cổ phương
Nhân sâm 3 lạng
Bạch truật 3 lạng
Can khương 3 lạng
Trích thảo 3 lạng
  • Cách bào chế Lý trung hoàn : Các vị tán mịn, Mật hoàn viên.
  • Công dụng Lý trung hoàn : ôn trung khu hàn, kiện tỳ, bổ khí.
  • Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 5-10gam.
  • Ứng dụng lâm sàng Lý trung hoàn :Tỳ vị h­ư hàn, phúc thống, tiết tả, ẩu thổ, ăn kém, miệng không khát, lư­ỡi trắng nhợt. Mạch trầm tế.
  • Phương giải : Trong bài Can khư­ơng khứ hàn; Bạch truật kiện tỳ; Nhân sâm bổ khí; Cam thảo hoà trung. Phối hợp Nhân sâm, Bạch truật: Kiện tỳ ích khí. Hợp d­ược bài thuốc có tác dụng: ôn bổ trung tiêu, kiện tỳ, lý khí giúp tỳ d­ương trợ tiêu hoá, chuyên trị trung tiêu tỳ vị hư­ hàn, ẩu thổ, lợi tật, phúc thống các chứng; Do đó bài thuốc có tên gọi là “Lý trung hoàn”.
  • Gia giảm :- Nếu phúc thống nhiều gia Mộc h­ương để hành khí chỉ thống.- Nếu ẩu thổ nhiều thì giảm bạch truật gia Khương trấp, Bán hạ để chỉ ẩu

 

Theo Phương tễ học – TTND.BSCC Trần Văn Bản

Leave a Reply