Vị thuốc LỤC PHÀN (Phèn đen)

Tên dùng trong đơn thuốc: Lục phàn, Tạo phèn.

Bào chế: Nung kỹ khi thấy màu đỏ son thì được, tán thành bột sử dụng

Tính vị quy kinh: Vị chua, tính hàn. Vào hai kinh: Can, tỳ.

Công dụng: Táo thấp sát trùng.

Chủ trị: Vị thuốc Lục phàn uống trong chữa chứng hoàng đảm (đản) phù trướng, đắp ngoài chữa thấp chẩn, ghẻ lở hác lào.

Ứng dụng và phân hiệt: Bạch phàn, Đởm phàn, Tục phàn, Thanh phàn, Tạo phàn, Hoàng  phàn, các loại phàn này đều cố công dụng cho nôn, thu sáp, giải độc, ăn mòn. Nếu nói về táo thấp thu liễm thì Bạch phàn đã đủ. Ăn mòn sát trùng thì Lục phàn là hơn. Cho nôn giải độc thì Đởm phàm là tốt.

Kiêng kỵ: Nếu tỳ vị hư hàn không thấp nhiệt thì cấm dùng.

Liều lượng: Liều lượng đùng ở ngoài không kể. Uống trong 5 phân đến 1 đồng cân rưỡi.

Bài thuốc ví dụ; Bài Lục phàn tán (Thế y đắc hiệu phương) chữa giáp thư (nhọt mọc ở móng tay móng chân).

Lục phàn, Lô hội, Xạ hương tán nhỏ như bột rắc khô vào chỗ đau.

Tham khảo: Các loai phàn (phèn) mà người xưa đã dùng đều là sản phẩm tự nhiên.

Leave a Reply