Vị thuốc A NGÙY

Tên dùng trong đơn thuốc: A ngùy, Chân a ngùy.

Tên tiếng Hán: 阿魏

Phần cho vào thuốc: Nhựa cây.

Bào chế: Tán nhỏ dùng.

Tính vị quy kinh: Vị cay, tính bình, mùi hôi hắc. Vào hai kinh: Tỳ, vị.

Công dụng: Sát tế trùng (loại trùng nhỏ), làm tán khối bí kết.

Bán vị thuốc A ngùy, chất lượng như hình ảnh, liên hệ số điện thoại ở trên

Chủ trị: Vị thuốc A ngùy phá báng kết tụ bí tích, diệt trừ các tiểu trùng, cổ độc (cổ trướng do nhiễm độc, nhiễm trùng đã chú ở trên). Hạ khí độc, mùi hôi thối.

Kiêng kỵ: Mùi vị rất hôi hắc, người bị yếu dạ dày ngửỉ thấy là nôn ngay. Tuy có trùng, bí kết, nhưng không thể sử dụng một cách khinh suất.

Liều lượng: Uống trong từ 3 đến 4 phân, dùng ngoài không kể liều lượng.

Bài thuốc ví dụ: Bài A ngùy hóa bỉ tán (Trương Thị y thông phương) chữa sốt rét sốt nóng bí kết tích tụ đau bụng.

A ngùy, Xuyên khung, Đương quy, Bạch truật, xích phục linh; Hồng hoa, Biết (miết) giáp, Đại hoàng, Bột kiều mạch, các vị cùng tán nhỏ, một chén rượu ngon, hòa với hồ loãng uống, sau khi uống ba ngày, bụng đau thấy máu mủ chảy ra là hiệu nghiệm.

Tham khảo: Dù các vị thuốc cò mùi hôi hắc cũng không bằng vị thuốc này. Mùi thơm là chính khí của trời đất, mùỉ hôi hắc là ác (độc) khí của trời đất. Những mùi thơm quá, hôi hắc quá đều có tính luồn lách thẩm thấu, đều có thể phá được tích tụ. Cho nên có thể khiến vị thuốc này phá được báng hòn bí tích, và có thể sát được trùng.

 

Theo: Đông dược thiết yếu – Viện Nghiên Cứu Trung Y

Bộ Y tế nước Công hòa Nhân Dân Trung Hoa

Người dịch : Lương y Trần Văn Quảng

Hiệu đính : Lương y Vũ Xuân Quang

Trung Ương Hội Đông Y Việt Nam

Leave a Reply