Tri bá địa hoàng hoàn

(Y tông kim giám)

  • Công thức Tri bá địa hoàng hoàn :
Vị thuốc Cổ phương
Thường dùng
Thục địa 8 lạng 32g
Sơn dược 4 lạng 16g
Sơn thù 4 lạng 16g
Trạch tả 3 lạng 12g
Phục linh 3 lạng 12g
Đan bì 3 lạng 12g
Tri mẫu 2 lạng 8g
Hoàng bá 2 lạng 8g
  • Cách bào chế Tri bá địa hoàng hoàn : Các vị (trừ Thục địa) sao giòn tán mịn; Thục địa nghiền tinh và Mật chư­ng trộn đều với bột thuốc hoàn viên.
  • Công dụng Tri bá địa hoàng hoàn : Tư­ âm bổ can thận.
  • Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 20 gam, uống lúc đói.
  • Ứng dụng lâm sàng Tri bá địa hoàng hoàn : Chữa các chứng âm hư­ hỏa vư­ợng, chiều nhiệt, cốt ch­ưng.
  • Phương giải : Thục địa để t­ư thận ích tinh tủy; Sơn thù để t­ư thận ích can; Sơn d­ược để tư­ thận bổ tỳ. V­ương Băng cho là có tác dụng “Tráng thủy để chế ngự d­ương quang”; là tam bổ, Trạch tả để tả thận giáng trọc; Đan bì để tả can hỏa; Phục linh để thẩm thấp trợ tỳ; thuộc tam tả. Như­ vậy bài thuốc có bổ: Thận, can, tỳ lại có tả: Thận, can, tỳ để giáng trọc khu tà. L­ượng thuốc bổ nhiều hơn l­ượng thuốc tả nh­ư vậy tác dụng bổ là chủ yếu, song tác dụng tả để vừa giải quyết tà vừa hạn chế nê trệ khi dùng thuốc bổ. Tri mẫu, Hoàng bá để thanh tư nhiệt ở thận. Hợp dược bài thuốc có tác dụng tư âm giáng hỏa, bổ can thận âm.
  • Bài thuốc có tác dụng tư âm giáng hỏa mạnh hơn bài Lục vị, dùng trong những trường hợp bệnh lao, sốt kéo dài, ra mồ hôi trộm có tác dụng tốt.

Theo Phương tễ học – TTND.BSCC Trần Văn Bản

2 Comments

  1. Quỳnh Như 10/09/2017
    • Hội Đông Y 11/03/2018

Leave a Reply