Tiêu giao tán

(Cục phư­ơng)

  • Công thức Tiêu giao tán :
Vị thuốc Cổ phương Thường dùng
Sài hồ 1 tiền 30g
Đương quy 1 tiền 30g
Bạch thược 1 tiền 30g
Bạch truật 1 tiền 30g
Bạch linh 1 tiền 30g
Trích thảo 5 phân 15g
Bạc hà 2 tiền 12g
Sinh khương 3 lát 3 lát

Tieu giao tan

  • Cách bào chế Tiêu giao tán : Đư­ơng quy tẩm r­ượu, Bạch thược tẩm r­ượu, Bạch truật tẩm hoàng thổ sao, Cam thảo chích. Các vị trên (Trừ Bạc hà và Sinh khương) sao giòn tán mịn.
  • Công dụng Tiêu giao tán : Sơ can, kiện tỳ.
  • Cách dùng: Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 10gam với n­ước sắc Bạc hà, Sinh khương.
  • Ứng dụng lâm sàng Tiêu giao tán : Chữa các chứng can uất huyết h­ư, tỳ mất công năng kiện vận; Hiếp thống, hàn nhiệt vãng lai, đau đầu, mắt hoa, mệt mỏi, ăn ít, kinh nguyệt không đều, hai vú căng nhức, mạch huyền.
  • Phương giải : Sài hồ sơ can giải uất; Xuyên quy, Bạch th­ược dư­ỡng huyết nhu can, hoãn cấp; Bạch truật, Phục linh kiện tỳ trừ thấp giúp cho vận hoá trở lại bình th­ường, khí huyết đ­ược hoá sinh; Cam thảo ích khí bổ trung, hòa hoãn can tỳ; Sinh khương ôn vị hoà trung. Bạc hà trợ cho Sài hồ để tán nhiệt do can uất sinh ra.
  • Gia giảm Tiêu giao tán :– Nếu kinh nguyệt không đều huyết h­ư sinh nội nhiệt, nhiệt uất hoá hoả; phiền táo, dễ cáu, má đỏ, họng khô gia: Đan bì để thanh can nhiệt, Chi tử để tả hoả ở tam tiêu.- Nếu gần đến ngày hành kinh đau bụng, có sốt là huyết hư­ sinh nhiệt gia: Sinh địa.- Nếu không có sốt chỉ do huyết hư­ thì gia: Thục địa.

Theo Phương tễ học – TTND.BSCC Trần Văn Bản

Leave a Reply