THUỐC TIÊU ĐẠO

Cứ những vị thuốc tuyên thông đầy trệ ở trung tiêu, tiêu hóa thức ăn đọng lại, đều gọi là thuốc tiêu đạo, Nếu không thiết ăn uống, vùng ngực, vị quản đầy căng, nợm giọng nôn mửa, ợ chua, ợ hơi, đều có thể sử dụng được. Những vị thuốc tiêu đạo thường dùng như Thần khúc, Mạch nha, Sơn tra, Kê nội kim .Những vị thuốc này đều có tác dụng tiêu hóa thức ăn cũ đọng lại, thông trung tiêu, tiêu đạo ứ  trệ, sao cháy lên dùng càng tăng thêm sức tiêu đạo. Trong đó có Thần khúc, Cốc nha thiên về tiêu thức ăn bằng lúa gạo, Mạch nha thiên về tiêu thức ăn bằng mỳ, Sơn tra thiên về tiêu thức ăn bằng thịt. Nhưng trên lâm sàng cho thấy nguyên nhân của thức ăn cũ đọng lại phần nhiều không phải chỉ một loại, cho nên những vị thuốc nói trên, thường có thể cùng phối hợp sử dụng.

Leave a Reply