THUỐC PHƯƠNG HƯƠNG KHAI KHIẾU

Sốt cao, phong đàm, khí trệ đều có thể gây nên thần chí hôn mê, nên dùng thuốc thơm khai thông ngay khiếu. Thuốc thơm thông khiếu, có đầy đủ sức thơm đi luồn vào, khai thông được tà hãm ở trong, làm thần chí tỉnh táo, phần nhiều dùng cho các chứng bế tắc thuộc thực. Nhưng nếu do, mồ hôi ra quá nhiều, đi tả nhiều, nôn mửa nhiều, mất máu hoặc tuổi cao khí nhược mà sinh ra hôn mê choáng váng thì cấm dùng, để khỏi bị hao tán nguyên khí, gây nên hư thoát, (thoát dương, thoát âm do hư nhược gây nên).

Các tà khí làm trở tắc tâm khiếu gây nên thần chí hôn mê như trúng phong, đờm quyết, bệnh nhiệt, thuộc chứng thực đều có thể dùng thuốc thơm để thông khiếu. Thuốc thường dùng có Xạ hương, Tô hợp hương, Thạch Xương bồ, Băng phiến, nhứng nếu là chứng hư thì cấm dùng.

Trừ Thạch xương bồ cho vào thuốc thang (thuốc chén) ra, còn xạ hương Tô hợp hương, Bâng phiến đều cho vào thuốc viên, ngoài ra, Xạ hương, Băng phiến còn có thể dùng ngoài để tiêu sưng khỏi đau.

Leave a Reply