THUỐC CỐ SÁP

Phàm những vị thuốc cổ đủ công hiệu thu sáp giữ vững các chứng hoạt thoát, thì gọi là thuốc cố sáp.

Thông thường do ốm kéo dài, cơ thể hư nhược, hoặc chữa lầm, công phạt qúa mạnh khiến cho đại tiện tiểu tiện không tự chủ được, đi ỉa ra máu, lòi dom, tự ra mồ hôi, đổ mồ hôi trộm, di tinh, băng huyết, rong huyết, ho lâu suyễn thở do hư nhược, đều có thể chọn dùng thích hợp những vị thuốc thuộc loại này để điều trị.

Thuốc cố sáp cố thể quy nạp làm hai loại: thuốc liễm hãn sáp tinh (thu mồ hôi cố tinh) và thuốc sáp tràng, chỉ tả (săn ruột cầm đi ỉa chảy). Nhưng do đều có tác dụng cố sáp nên cả haỉ loại không thể tách rời dứt khoát, như Long cốt, Mẫu lệ chẳng những có thể sáp tinh, mà còn có thể sáp tràng chỉ tả.

Những loại thuốc này tuy có thể sử dụng một mình (độc vị) để chữa tiêu (chữa ngọn) hoặc cấp cứu, song trên lâm sàng phần nhiều căn cứ vào tình huống khác nhau mà phối hợp với thuốc bổ dưỡng như bổ khí trợ dương hoặc bổ huyết dưỡng âm để đạt được mục đích chữa cả tiêu lẫn bản (ngọn và gốc).

Về liễm hãn (cầm mồ hôi) thường dùng Phù tiểu mạch, Long cốt, Mẫu lệ. Phù tiểu mạch là thuốc liễm hãn nói chung. Long cốt, Mẫu lệ thì sử dụng thiên về khi dương hư, âm hư ra mồ hôi trộm có thể dùng Sơn du nhục.

Về sáp tinh, an thần, chấn kinh, Long cốt nung, Mẫu lệ nung đều cố hiệu quả tốt, vả lại hai vị này thường cùng sử dụng với nhau. Nhưng ngoài thu sáp cổ thoát ra, với tính hàm hàn, Mẫu lệ còn có thể làm mềm chỗ rắn, phá thông tích tụ, còn Long cốt thì trong bổ ích chân âm, có thể ghìm giữ được phù dương bốc lên dữ đội. Trong bổ ích chân âm, Mẫu lệ lại có thể nhiếp được âm khí nặng nề (trầm âm) bị hạ hãm. Ngoài ra Kha tử, Xích thạch chi, Vũ dư lương là những vị thuốc thường dùng về sáp tràng chỉ tả. Khá tử thường dùng cho ỉa chảy nói chung, ỉa chảy không có chừng mực thì nên dùng Xích thanh chi, Vũ dư lương. Thạch lựu bỉ, Ô mai tuy đều có đầv đủ tác dụng cố sáp những trên lâm sàng phần nhiều dùng để sát trùng.

Những vị thuốc này phải dùng cho chứng hư mà không có thực tà, nếu không thì do tác dụng cố sáp mà bệnh tà đình trệ lại ở trong cơ thể, thường dễ gây nên hậu quả không tốt. Nhưng nếu mồ hôi ra quá nhiều, hoặc ỉa chảy quá mức, sẽ có xu thế vong dương hư thoát, thì bất luận tà đã giải hay không trước hết đều phải suy xét sử dụng những vị thuốc này để tiến hành cấp cứu đã.

 

Leave a Reply