Thuốc An thần Trấn kinh

Những vị thuốc giới thiệu trong phần này này có hai loại: Thuốc An thần định chí và thuốc Trấn(chấn) kinh tức phong (chấn yên kinh sài, dẹp phong). Trong thuốc an thần định chí thường dùng nhất là Toan táo nhân, Viễn chí, Phục thần, Đơn sa. Nói về tác dụng tính chất, Toan táo nhân, Bá tử nhân, Đơn sa đều có thể bổ tâm huyết, an thần, chữa  hư phiền mất ngủ. Toan táo nhân nhân kiêm chữa ra mồ hôi do hư nhược phiền khát. Vì e tà dẫn vào trong , cho nên không nên dùng Đơn sa qúa sớm, trên lâm sàng phải đợi sau khi tà vào phần dinh huyết rồi mới uống. Viễn chí chữa mất ngủ do tâm thận bất giao. Phục thần chữa mất ngủ do vị bất hòa và lo lắng gây nên sợ hãi hồi hộp. Hổ phách chữa tâm táo (nóng) không yên gây mất ngủ. Trân châu chữa hư phiền mất ngủ do tâm hỏa bốc lên, tâm can khuy tổn. Từ thạch thu nạp thận khí, dẹp yên khí sôi lên, chữa tai ù, tai điếc do hư hỏa bốc lên, có thể bình suyễn chấn yên chứng kính (chân tay cứng lạnh) nhưng vì thuốc trọng chấn (nặng và giáng xuống) hay tổn thương khí cho nên không nên uống kéo dài.

Thuốc chấn kinh tức phong chủ yếu dùng cho các chứng kinh phong co giật, méo mồm, nửa người tê liệt. Trong đó Bạch cương tàm, Câu đằng dùng cho chứng phong co giật ở mức nhẹ hoậc sắp sửa phát sinh phong co giật, Toàn yết chữa phong co giật tương đối nặng, Ngô công chữa phong co giật thuộc loại nặng. Toàn yết, Ngô công đều có độc, nếu không có thực tà thì cấm dùng, đàn bà có mang cũng cấm dùng. Linh dương giác (sừng con Linh dương) phong co giật do sốt cao gây nên. Thạch quyết minh ghìm giữ (tiềm) can dương, dẹp can phong, đồng thời chữa ho lao nóng trong xương vả lại còn có thể làm sáng mắt. Thiên ma có thể đẹp được phong ổn định đau, chữa nhức đầu dò nội thương.

Leave a Reply