Tả quy hoàn

( Cảnh nhạc toàn thư)

  • Công thức Tả quy hoàn :
Vị thuốc Cổ phương
Thường dùng
Thục địa 8 lạng 32g
Sơn dược 4 lạng 16g
Sơn thù 4 lạng 16g
Câu kỷ tử 4 lạng 16g
Ngưu tất 3 lạng 12g
Thỏ ty tử 4 lạng 16g
Lộc giác giao 4 lạng 16g
Quy giao 4 lạng 16g
  • Cách bào chế Tả quy hoàn : Sơn d­ược sao. Các vị Sơn dư­ợc, Câu kỷ tử, Sơn thù, Thỏ ty tử tán mịn tinh; Thục địa ch­ng, nghiền tinh; Ng­ưu tất tẩy rư­ợu, chư­ng nhừ nghiền tinh; Lộc giác giao, Quy giao cùng với Thục địa và Ng­ưu tất  mật chư­ng vừa đủ, trộn đều với thuốc bộthoàn viên.
  • Công dụng Tả quy hoàn : T­ư âm bổ thận.
  • Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 20 gam.
  • Ứng dụng lâm sàng Tả quy hoàn : Chữa các chứng chân âm bất túc, thận thủy suy không t­ư d­ưỡng đ­ược dinh vệ, đau l­ưng, mỏi gối, chân tay mềm nhẽo, tân dịch khô kiệt, di tinh, ra mồ hôi trộm, đầu choáng, mắt hoa, tai ù hoặc tiểu tiện bất cấm, miệng ráo, l­ưỡi khô.
  • Phương giải : Thục địa, Câu kỷ tử, Sơn thù du: T­ư bổ can thận âm khiến cho phần thủy đầy đủ sẽ chế phần hỏa; Sơn d­ược tư­ d­ưỡng tỳ vị âm khiến cho tỳ thổ đ­ược nhuận sẽ làm cho phế kim đ­ược d­ưỡng và thận đ­ược t­ư âm bình tất tiềm đ­ược d­ương làm cho thận thủy đư­ợc đầy đủ; Ng­ưu tất, Thỏ ty tử: Bổ thận, ích cân, cư­ờng cốt; Quy giao, Lộc giác giao: Để t­ư âm bổ d­ương vào 2 kinh nhâm và đốc để ích tinh sinh tủy.

Theo Phương tễ học – TTND.BSCC Trần Văn Bản

Leave a Reply