Tạng tâm

Tâm là tạng đứng đầu trong cơ thể, có Tâm bào lạc bảo vệ bên ngoài. Tâm phụ trách về thần trí, huyết mạch, khai khiếu ra lưỡi, có quan hệ biêu lý với tiểu trường

Tang tamTâm chủ thần trí, Tâm tàng thần. Thần trí là hoạt động về tinh thần, về tư duy, mà huyết là cơ sở cho hoạt động tinh thần. Tâm chủ huyết cho nên nói Tâm chủ thần trí. Đông y cho rằng Tâm là nơi cư trú của thần, gọi là Tâm tàng thần.

Trong cơ thể có Tâm khí và Tâm huyết. Nếu khí và Tâm huyết đầy đủ thì tinh thần sáng suốt và tỉnh táo.

+ Nếu Tâm huyết không đầy đủ gây hồi hộp, trống ngực, hay quên, mất ngủ, mơ

+ Tâm huyết có nhiệt : mê sảng, hôn mê

Tâm chủ huyết mạch biểu hiện ra ở mặt. Tâm khí thúc đẩy huyết dịch trong mạch đi nuôi dưỡng toàn thân. Nếu như Tâm khí đầy đủ, huyết dịch vận hành không ngừng, toàn thân được nuôi dưỡng tốt, biểu hiện nét mặt hồng hào, tươi nhuận. Ngược lại, nếu Tâm khí bị giảm sút, sự cung cấp huyết dịch kém đi thì biểu hiện sắc mặt xanh xao, huyết dịch ứ lại (mạch sáp)

Tâm khai khiếu ra lưỡi, biệt lạc của kinh Tâm thông ra lưỡi. Khí huyết của Tâm đi ra lưỡi để duy trì chất lưỡi :

+ Xanh tím : Tâm huyết ứ

+ Nhạt : Tâm khí hư

*Tâm bào lạc : Là tổ chức bên ngoài của Tâm để bảo vệ TâmTam bao lac

Trên lâm sàng bệnh của Tâm và Tâm bào lạc là tương đối giống nhau.

+ Tâm hỏa sinh Tỳ thổ

+ Tâm hỏa khắc Phế kim

+Tâm có quan hệ biểu lý với Tiểu trường

Leave a Reply