Sài hồ sơ can tán

(Cảnh nhạc toàn thư)

  • Công thức Sài hồ sơ can tán :
Vị thuốc  Cổ phương Thường dùng
Sài hồ  1,5 tiền 8g
Bạch thược 3 tiền 12g
Chỉ xác 1,5 tiền 8g
Hương phụ 1,5 tiền 8g
Xuyên khung 1,5 tiền 8g
Trích thảo 1 tiền 4g

Sai ho so can thang

  • Cách bào chế Sài hồ sơ can tán: Các vị trên sấy khô tán bột mịn.
  • Công dụng Sài hồ sơ can tán : Hoà giải biểu lý, sơ can lý khí.
  • Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 10 gam với n­ước cơm.
  • Ứng dụng lâm sàng của Sài hồ sơ can tán : Chữa các chứng hàn nhiệt vãng lai, hiếp thống, đông thống.
  • Phương giải : Bài thuốc có tác dụng tuyên phát uất trệ; Sài hồ tuyên phát khí d­ương, giải uất làm cho d­ương khí thông ra ngoài; Chỉ xác phá khí trệ; Bạch thược hoà huyết; Cam thảo hoà hoãn trung tiêu, điều vị để giải uất nhiệt; Sài hồ, Cam thảo dùng chung để điều hoà trung tiêu, sơ thông khí uất; Chỉ xác phối hợp với Bạch thược để thông kinh tán kết; H­ương phụ, Xuyên khung đế hành khí lý khí; Sài hồ phối hợp với Chỉ xác, H­ương phụ để thăng thanh giáng trọc.

 

Theo Phương tễ học – TTND.BSCC Trần Văn Bản

Leave a Reply