Quyên tý thang

(Bách nhất tuyển phương)

  • Công thức Quyên tý thang :
Vị thuốc
Liều dùng
Khương hoạt 15-20g
Phòng phong 15-20g
Khương hoàng 15-20g
Xích thược 15-20g
Đương quy 15-20g
Hoàng kỳ 15-20g
Trích thảo 4g
  • Cách bào chế Quyên tý thang : Khương hoạt, Khư­ợng hoàng, Đư­ơng quy tẩm r­ượu một đêm, Hoàng kỳ tẩm mật sao, Xích th­ược, Phòng .phong khứ  lô. Cam thảo trích mật.
  • Công dụng Quyên tý thang : ích khí, hoà doanh, khứ phong, trừ thấp
  • Cách dùng: Tán bột, ngày uống 12-16g sắc với nước gừng tươi.
  • Ứng dụng lâm sàng Quyên tý thang : Phong tý, thân thể  phiền, đau, gáy,  lư­ng co rút cử động khó  khăn, chân tay tê dại không cử động đư­ợc.
  • Phương giải : Hoàng kỳ, cam thảo ích khí, mà lấy phòng phong, khư­ơng hoạt sơ phong trừ thấp mà ính chất hay chạy, nên bổ mà không trệ, hành mà không tiết. Đương quy, Xích thược hoà doanh, hoạt huyết, mà lấy khương hoàng để lý khí trệ ở trong huyết, khử trừ hàn thấp để giúp thêm: Lại dùng khư­ơng, táo đề dẫn thuốc hoà doanh vệ, đạt thấu lý, cũng thành ra kiêm cố cả doanh, vệ, khu phong, trừ thấp.

Theo Phương tễ học – Hoàng Anh Tuấn

 Phương tễ học giảng nghĩa – Dương Trọng Hiếu

Leave a Reply