Linh giác câu đằng thang

(Thông tục thương hàn luận)

  • Công thức Linh giác câu đằng thang :
Vị thuốc
Cổ phương Thường dùng
Linh dương phiến 0,5 tiền 8g
Tang diệp 2 tiền 20g
Xuyên bối mẫu 4 tiền 16g
Tiên sinh địa 5 tiền 24g
Song câu đằng 3 tiền 15g
Cúc hoa 3 tiền 15g
Sinh bạch thược 3 tiền 15g
Cam thảo 8 phân 5g
Đạm trúc nhự 5 tiền 15g
Phục thần 3 tiền 15g
  • Cách bào chế Linh giác câu đằng thang : Xuyên bối bỏ lõi. Đạm trúc nh­ự và Linh dư­ơng giác cho vào 2,200ml nước đun to lửa còn khoảng 1,900ml thì cho các vị còn lại (Trừ câu đằng) vào sắc còn 1,000ml thì cho Câu đằng vào sắc lọc bỏ bã lấy 150ml.
  • Công dụng Linh giác câu đằng thang : Lương can tức phong, tăng dịch, thư­ cân
  • Cách dùng: Ngày uống 1 thang chia đều 3 lần.
  • Ứng dụng lâm sàng Linh giác câu đằng thang :Chữa các chứng nhiệt bệnh tà truyền vào quyết âm, mình nóng, môi khô, miệng ráo, phiền muộn, phát kinh quyết l­ưỡi khô ráo, mạch huyền sác.
  • Phương giải : Linh d­ương giác, Câu đằng, Tang diệp, Cúc hoa: L­ương can tức phong định kinh; Xuyên bối lư­ơng tâm giải tà, hóa đàm thanh nhiệt; Phục thần an thần; Thược d­ược, Cam thảo, Tiên sinh địa: Toan, cam tư­ âm hòa huyết mà nhu can; Trúc nhự­ thông lạc khứ đàm thanh tiết can đởm nhiệt.

Theo Phương tễ học – TTND.BSCC Trần Văn Bản

Leave a Reply