Kỷ cúc địa hoàng hoàn

(Y cấp)

  • Công thức Kỷ cúc địa hoàng hoàn :
Vị thuốc Cổ phương
Thường dùng
Thục địa 8 lạng 32g
Sơn dược 4 lạng 16g
Sơn thù 4 lạng 16g
Trạch tả 3 lạng 12g
Phục linh 3 lạng 12g
Đan bì 3 lạng 12g
Câu kỷ tử
2 lạng 8g
Cúc hoa
2 lạng 8g
  • Cách bào chế Kỷ cúc địa hoàng hoàn : Các vị (trừ Thục địa) sao giòn tán mịn; Thục địa nghiền tinh và Mật chư­ng trộn đều với bột thuốc hoàn viên.
  • Công dụng Kỷ cúc địa hoàng hoàn : Bổ can thận, minh mục.
  • Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 20 gam, uống lúc đói.
  • Ứng dụng lâm sàng Kỷ cúc địa hoàng hoàn : Chữa các chứng can thận bất túc, đầu choáng, mắt hoa, mắt mờ hoặc mắt khô mỏi.
  • Phương giải : Thục địa để t­ư thận ích tinh tủy; Sơn thù để t­ư thận ích can; Sơn dư­ợc để tư­ thận bổ tỳ; Trạch tả để tả thận giáng trọc; Đan bì để tả can hỏa, Phục linh để thẩm tỳ thấp, các vị phối hợp tác dụng như­ bài Lục vị địa hoàng hoàn lại đ­ược thêm Kỷ tử bổ thận, tráng d­ương; Cúc hoa thanh can sơ phong, minh mục.

Theo Phương tễ học – TTND.BSCC Trần Văn Bản

2 Comments

  1. An ngu 28/02/2018
    • hieuitaly 29/07/2018

Leave a Reply