Cửu vị khương hoạt thang

(Th­ử sự nan tri)

  • Công thức cửu vị khương hoạt thang :
Vị thuốc Cổ phương Thường dùng
Khương hoạt 1,5 tiền 12g
Phòng phong 1,5 tiền 12g
Thương truật 1,5 tiền 12g
Tế tân 0,5 phân 5g
Xuyên khung 1 tiền 10g
Bạch chỉ 1 tiền 10g
Sinh địa 1 tiền 16g
Hoàng cầm 1 tiền 10g
Cam thảo 1 tiền 6g

Cuu vi khuong hoat thang

  • Cách bào chế cửu vị khương hoạt thang : Các vị thuốc trên thêm vào 1900ml nước. Sắc lọc bỏ bã còn 150 ml.
  • Công dụng cửu vị khương hoạt thang : Phát hãn trừ thấp, kiêm thanh lý nhiệt.
  • Cách dùng: Sắc uống ngày 1 thang; Nếu muốn cho ra mồ hôi nhanh thì uống thuốc nóng, rồi ăn một bát cháo nóng. Nếu muốn cho ra mồ hôi từ từ thì uống thuốc ấm.
  • Ứng dụng lâm sàng cửu vị khương hoạt thang : Chữa các chứng ngoại cảm phong hàn thấp bên trong có ôn nhiệt, ố hàn phát nóng không có mồ hôi, đau đầu, cứng gáy, thân mình chân tay đau mỏi ê ẩm, miệng đắng và khát.
  • Phương giải : Khương hoạt tân ôn hướng thuốc đi lên phát tán để trừ phong hàn thấp ở biểu. Phòng phong, thương truật tân ôn để phát hãn trừ thấp trợ khương hoạt để giải biểu. Tế tân, xuyên khung bạch chỉ tân ôn để tán phong hàn trừ thấp làm giả đau ở thân thể. Hoàng cầm khổ hàn để thanh nhiệt ở phần khí. Sinh địa cam hàn để tiết nhiệt ở huyết. Cam thảo để điều hòa các vị thuốc.
  • Gia giảm : Nếu chứng trên có rêu lưỡi trắng, cáu, dày và miệng không đắng, không khát nước thì khứ hoàng cầm, sinh địa, gia chỉ xác, hậu phác để hành khí hóa thấp.

 

Theo Phương tễ học – TTND.BSCC Trần Văn Bản

Leave a Reply