Bán hạ Bạch truật Thiên ma thang

(Y học tâm ngộ)

  • Công thức Bán hạ Bạch truật Thiên ma thang :
Vị thuốc Cổ phương Thường dùng
Bán hạ  1 tiền 5 phân  12g
Trần bì 1 tiền 10g
Bạch Linh 1 tiền 12g
Bạch truật 3 tiền 16g
Thiên ma 1 tiền 10g
Cam thảo 5 phân 4g
  • Cách bào chế Bán hạ Bạch truật Thiên ma thang : Bán hạ khương chế. Các vị trên thêm vào Sinh khương 3 miếng, Đại táo 3 quả cho vào 1,800ml nước, sắc lọc bỏ bã lấy 150ml.
  • Công dụng Bán hạ Bạch truật Thiên ma thang : Bổ tỳ, táo thấp hóa đàm, tức phong.
  • Cách dùng: Ngày uống 1 thang chia đều 3 lần.
  • Ứng dụng lâm sàng Bán hạ Bạch truật Thiên ma thang :Chữa các chứng đàm ẩm thư­ợng nghịch, huyễn vựng, đầu thống rêu l­ỡi trắng, mạch huyền hoạt.
  • Phương giải : Bán hạ táo thấp hóa đàm, giáng nghịch chỉ nôn; Thiên ma tức phong hóa đàm. Hai vị phối hợp có tác dụng hóa đàm giáng nghịch, tức phong chữa đ­ược các chứng huyễn vựng do đàm; Bạch truật để kiện tỳ táo thấp; Phục linh kiện tỳ thẩm thấp; Trần bì lý khí hóa đờm; Sinh khương, Đại táo để điều hòa tỳ vị; Cam thảo điều hòa các vị thuốc, bổ trung tiêu.

 

Theo Phương tễ học – TTND.BSCC Trần Văn Bản

Leave a Reply